Uw klacht melden

Wij stellen alles in het werk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en u zo snel mogelijk het gewenste resultaat te geven. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en ons dat wil laten weten. U hebt dan het recht een klacht in te dienen.

Wanneer u een klacht hebt over uw behandelend therapeut, kunt u 4 dingen doen:

  • Lees eerst de folder "Heeft u een klacht over uw therapeut". Ook te vinden in de wachtruimte.

  • Bespreek uw klacht met uw behandelend therapeut. Mogelijk is een oplossing voor uw onvrede te vinden. Klachten zullen nimmer de professionele houding van uw therapeut beïnvloeden.

  • Schrijf uw klacht in een emailbericht of op het klachtenformulier (deze is terug te vinden in de wachtruimte in de map). Dit kunt u desgewenst anoniem doen. In de map zitten ook blanco enveloppen waarin u het klachtenformulier kunt stoppen.

  • Meld uw klacht bij de "Klachtenloket Paramedici".


© Saintware; Bijgewerkt feb 2022